Menu

LOL

nice g. dami kong tawa, salamat sa ka-duo ko, napasmile mo ako ng sobra, kahit madaling araw na.

(Team)KJ: NT (VC)
(Party): hahahahaha NT daw (PVC)
(Party)Me: sige sige, gayahin ko pagsabi niya, hahahahaha (PVC)
(Party)Me: NT (VC)
(Party)kaming dalawa: (tawa lang ng tawa sa PVC)

Go Back

Post a Comment
Created using the new Bravenet Siteblocks builder. (Report Abuse)