Menu

hmm..

May bukas na lilipas, muli sa ating buhay
Kung sakit ang dulot ng lahat, sana ay lumipas na

Sa isipa'y makikita, ang kahapong kay ganda
Sa kototohanan ito'y wala naman, pag-ibig ay lumipas na

Nagtatanong, kung nasaan na ba ako?

Go Back

Post a Comment


Post a Comment
Created using the new Bravenet Siteblocks builder. (Report Abuse)